Обяви за работа

Вуелта България ЕООД

Вуелта България е бързо развиваща се компания в областта на търговията с велосипеди и вело аксесоари

Обяви на тази фирма (1)

21.01.2020

Служител онлайн магазин с румънски език

Русе/България   Заплащане: BGN 800 - 1000

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2019 VISA

Изберете