Обяви за работа

Vivre Deco SA

Вивре стартира в Румъния през 2012 г. с идеята за създаване на онлайн магазин с качествени продукти за декориране на дома. Вивре Логистикс е част от групата Вивре.

В момента осигуряваме всички процеси, свързани с доставкa за 9 страни от Централна и Източна Европа, а именно: Румъния, Унгария, България, Хърватия, Словения, Словакия, Чехия, Полша и Гърция.

За да се адаптираме към промените на пазара, компанията е разработила собствени отдели за ИТ, Транспорт-Експедиции, Oтдел комуникация с куриери, Отдел за качество, Човешки ресурси и Управление на проекти.

През 5-годишната си дейност Вивре Логистикс инвестира в разработването на вътрешни процеси, автоматизация, вътрешна ИТ система (WMS / TMS / ERP / CRM).

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете