Агенция ВИЗА

Създадохме Агенция „Виза“ като уникален център за информация, консултация и обучение в подкрепа на трудовата мобилност в трансграничната зона Румъния – България. Седалището й е в Русе, сателитният офис в Слатина, а предоставяните услуги покриват всички погранични региони. Мисията на Агенция „Виза“ е да подкрепи трансграничната заетост като ключов елемент на регионалната икономическа свързаност.Copyright © 2024 VISA

Изберете