Обяви за работа

SC VAL PROD CONSTRUCT SRL

Сериозна фирма, която желае да си сътрудничи със сериозни хора!

Обяви на тази фирма (1)

25.08.2019

Румънска строителна фирма наема работници

Букурещ/Румъния   Заплащане: 600-1000 Euro

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2019 VISA

Изберете