Участие в трудови борси

Агенция „Виза“ организира трудови борси, за да помогне на вас, търсещите работа, да осъществите преки контакти с работодателите от трансграничния регион или да обмените информация с други кандидати.

За участие в трудова борса вие ще бъдете подпомогнати с информация относно мястото и датата на провеждане, продължителността, начините за транспорт. Ангажираме се при възможност да ви насочим към подходящите за вас работодатели.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и да ни изпратите формуляра за заявяване на услугата.Copyright © 2024 VISA

Изберете