Велико Търново

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към "Тримекс - Димитър Максимов Асаад" ООД

Център за професионално обучение

Адрес: България, Велико Търново, бул. "България" 29

Телефон: +359 877 003 281

Е-поща: trimexood@abv.bg

Website:

Copyright © 2020 VISA

Изберете