Обяви за работа

ТИТ 77 ЕООД

Фирма „ТИТ 77“ ЕООД работи в сферата на строителството като предлага услуги по ремонт и преустройства на вътрешни помещения в търговски, жилищни и обществени сгради. Благодарение на своя дългогодишен опит както в страната, така и в чужбина, фирмата има капацитет да предложи конкурентни цени и разумни срокове за изпълнение на заданието на клиента като е специализирана в изграждането и ремонта на ВИК и ел. инсталации, дърводелски услуги и сухо строителство.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете