Обяви за работа

Тара Системс ЕООД

Фирмата предлага на крайни клиенти решения в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението

Обяви на тази фирма (2)

16.10.2019

Специалист сухо строителство

Русе/България   Заплащане: EUR 1300-1600

16.10.2019

Служител складова база с румънски език

Гюргево/Румъния   Заплащане: EUR 800

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2019 VISA

Изберете