Новини назад

БРТПП публикува първо по рода си изследване на трудовата мобилност между България и Румъния

15.05.2018

Първото по рода си изследване на трансграничната трудова мобилност между България и Румъния е публикувано в сайта на Българо-румънската търговско промишлена палата.

Изследването представя нови към момента данни за перспективите за заетост, препятствията и възможностите за трудова мобилност между двете държави с акцент върху осемте български области и седемте румънските окръга на трансграничния регион.

Направено е проучване на тенденциите за социално-икономическо развитие на региона.  Включени са резултатите от  допитване сред 146 български и румънски фирми относно потребностите им от работна сила и готовността им да наемат служители от съседната държава, както и оценките им за основните пречки пред трудовата мобилност и нуждите от  ключови компетентности в ситуация на трансгранична заетост. Изнесени са данни за услугите в подкрепа на квалификацията, публичните политики относно нуждите от специалисти, а също така и  практическа информация за законодателството в сферата на заетостта, трудовите правоотношения, нивата на заплащане и перспективите за растеж, местните практики при наемането на служители.

Изследването е новаторско не само с тематиката си, но и с териториалния си обхват, тъй като е първото по рода си, което обхваща трансграничната зона България – Румъния. Новаторски е също и подходът да се направи  съпоставителен анализ между двете държави по всички включени теми.

Проучването е осъществено чрез преглед на нормативни документи, стратегии и планове, анализ и обобщение на данни от  анкети, срещи и интервюта с ключови фирми и институции и други методи.

Данните от проучването са основа за бъдещите услуги на Агенцията за трансгранична трудова мобилност „ВИЗА“, които предстои да бъдат предоставяни от средата на тази година.

Проучването е първата голяма инициатива по проект „ВИЗА – Агенция за трансгранична трудова мобилност“, който се изпълнява от БРТПП в партньорство с Асоциацията за устойчиво развитие Слатина (Румъния, окръг Олт) с финансиране от програма Интеррег V-A Румъния – България. То е публикувано на български и на румънски език. С пълния текст можете да се запознаете ТУК.

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете