Обяви за работа

SICE PREVIT SRL

Sice Previt работи  в областта на металните изделия като има над 10 годишен опит. Ние си поставихме за цел да предложим най-доброто съотношение цена-качество за нашите клиенти. Нашата оферта за метални изделия е пълна, разнообразна и отговаря на настоящите технически изисквания. Нашето портфолио с клиенти и техните препоръки ни помогнаха да се развиваме от година на година, да предлагаме решения подходящи от гледна точка на качество, проектиране, срокове на изпълнение и така успяваме да предложим най-добрите услуги.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете