Счетоводни консултации

Чрез тази услуга Агенция „Виза“ предоставя на работодателите компетентна консултантска помощ по конкретни казуси в счетоводството, които биха могли да възникнат или вече са налице в следствие на (предстоящото) наемане на служители от съседната държава.

Предоставят се консултации по следните теми (неизчерпателен списък):

  • Документи и записи при наемане и освобождаване на служители от другата страна;

  • Счетоводни операции при работна заплата, социални и здравни осигуровки, отпуски и болнични

  • Счетоводни операции при командироване на чуждестранни служители в страната и в чужбина.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете