Новини назад

Все повече трудоспособни лица от Румъния избират работата в чужбина

10.06.2018

Един от всеки петима румънци в трудоспособна възраст (20-64 години) е живял в друга страна на Европейския съюз през 2017 г. Това се равнява на 19,7%, което е най-високият дял в ЕС, според данни на Европейската статистическа служба Евростат.

Делът на румънците в чужбина е най-високия в ЕС, а именно от 7,4% през 2007 г., когато Румъния се присъедини към ЕС, е нараснал с 12,3 процентни пункта за последните 10 години.

Около 3,8% от гражданите на Европейския съюз (ЕС) в трудоспособна възраст са пребивавали в друга държава-членка  през 2017 г., показват данните на Евростат. Най-много са от Литва (15%), Хърватия (14%), Португалия (13.9%), Латвия (12.9%) и България (12.5%).  Най-малко са от Германия (1%), Великобритания (1.1%), Швеция и Франция (1.3%).

Само 16,9% от румънците, живеещи в чужбина, имат висше образование, което също е близко до средното ниво за страната. Междувременно почти една трета от европейците, живеещи в други страни, са с висше образование.

Изследвания сред градското население в Румъния показват, че 21% от живущите в градовете планират да емигрират през следващите две години.

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете