Cursuri de limbi străine

Bariera lingvistică este unul dintre primele obstacole cu care se confruntă angajatorii în procesul de angajare a salariaţilor din statul vecin, confirmă angajatorii din regiune. Din acest motiv, Agenţia "VISA" a inclus în serviciile oferite utilizatorilor şi cursurile de limbi străine, venind în susţinerea eforturilor companiilor de a dezvolta capacităţile angajaţilor lor, de a facilita adaptarea cetăţenilor străini în noul mediu şi de a crea premise pentru interacţiune interculturală bună la locul de muncă.

Agenţia VISA oferă diferite cursuri lingvistice de limba bulgară, română şi engleză care diferă, în funcţie de nevoile şi preferinţele angajatorului, deosebindu-se prin:

  • durată şi nivel;

  • timpul desfăşurării - ziua, seral, de weekend, combinaţie între celelalte forme;

  • specializare - curs lingvistic general sau specializat, în funcţie de breaslă;

  • locul desfăşurării;

  • forme - cursuri cu frecvenţă, cu posibilitate de participare a profesorilor nativi în diferite limbi, prin legătură video.

Toate detaliile privind organizarea cursurilor de limbi străine vor fi clarificate în cadrul întâlnirii între compania solicitantă şi Agenţia "VISA".

Cursanţii care au absolvit cu succes cursurile vor primi un certificat pentru împlinirea nivelului profesional, în conformitate cu prevederile Legii privind educaţia şi formarea profesională şi document de nivel acoperit din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi cu cele şase niveluri de competenţe lingvistice de la A1 (începător) şi până la C2 (Nivelul Stăpânire).

Pentru a beneficia de serviciul acesta, este necesar să completaţi şi să trimiteţi o cerere pentru prestare de serviciu.Copyright © 2024 VISA

Select