Consultanţă financiară, privind cazuri concrete

Prin serviciul acesta, Agenţia VISA oferă angajatorilor asistenţă şi consultanţă competente angajatorilor în privinţa unor cazuri concrete care ar putea apărea sau deja au apărut în urma angajării (viitoare) a salariaţilor din statul vecin.

Se oferă consultanţă privind următoarele teme (lista nefiind exhaustivă):

  • Surse de finanţare - granturi, prin obligaţii şi cote părţi sociale;

  • Posibilităţi de finanţare publică;

  • Atragerea investitorilor;

  • Evaluarea capitalului uman - calificarea angajaţilor, identificarea nevoilor şi atitudinilor; analiza eficacităţii companiei din punctul de vedere al calificării angajaţilor

  • Analiza nevoilor financiare şi identificarea soluţiilor, planificarea afacerilor, contacte cu instituţii financiare;

  • Întâlniri cu investitorii.

Pentru a beneficia de serviciul acesta, este necesar să completaţi şi să trimiteţi o cerere pentru prestare de serviciu.



Copyright © 2024 VISA

Select