Изготвяне на профил на работодател

Ние от Агенция „Виза“ можем да помогнем на работодателите да представят организацията си по най-добрия начин, така че да привлекат интереса на потенциални служители от съседната държава.

Услугата включва:

  • консултиране за начина на представяне;

  • обсъждане и избор на типа информация за профила;

  • създаване на профила на база на предоставената от клиента информация;

  • предоставяне на профила на клиента;

  • публикация в сайта на Агенция „Виза“, бюлетина на агенцията и/или разпространение чрез подходящите за целта комуникационни канали – при поискване от страна на клиента.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете