Професионално обучение

Услугата е разработена от Агенция „Виза“, за да подпомогне компаниите от трансграничния регион да развиват капацитета на своите служители чрез професионално обучение. За целта е лицензиран Център за професионално обучение, който предоставя професионално обучение в съответствие с държавните образователни изисквания.

Услугата се предлага в два варианта:

 • дългосрочен курс за придобиване на съответната степен на професионална квалификация  - Рамкова програма Е за продължаващо професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на степен на професионална квалификация. Курсистите, успешно положилите  финалните изпити, получават свидетелство за професионална квалификация.
 • краткосрочен курс за придобиване на знания и умения по отделен модул/и на професионалното обучение - Рамкова програма Д за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия. Курсистите, успешно положилите  финалните изпити, получават удостоверение за професионално обучение.

 

Агенция „Виза“ предоставя обучение по следните специалности:

 • Търговия на едро и дребно
 • Електронна търговия
 • Организация на туризма и свободното време
 • Селски туризъм
 • Корабоводене речно
 • Екскурзоводско обслужване
 • Туристическа анимация
 • Индустрия
 • Търговия
 • Земеделско стопанство
 • Икономика и мениджмънт
 • Горско стопанство
 • Бизнес услуги
 • Организация и управление на хотел
 • Организация на хотелиерството
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 • Кетъринг

 

За да се включите в обявен предстоящ курс, е необходимо да попълните и изпратите заявление.Copyright © 2024 VISA

Изберете