Русе

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към "Омега 2011" ЕООД

Център за професионално обучение

Адрес: България, Русе, ул. "Александровска" 75

Телефон: +359 885 419 415

Е-поща: apb.bg@abv.bg

Website:

Copyright © 2019 VISA

Изберете