Новини назад

Картина на румънския и българския пазар на труда към края на месец юли

03.09.2019

По данни на румънската Агенция по заетостта към края на месец юли, регистрираната безработица на национално ниво в Румъния е била 3.01%, което е с 0.49% по-малко от стойността в края на същия месец през 2018 година. Общият брой регистрирани безработни в края на месец юли е 262 044, увеличение с 4461 души спрямо края на предишния месец.

Въпреки намалението на годишна база, безработицата спрямо месец юни леко се е увеличила, показват данните на Агенцията по заетостта. При мъжете ръстът е от 0.02%, а при жените 0.09%. Причината са завършилите средното си образование ученици, които се регистрират като безработни.

Статистиката показва, че 70% от хората без работа живеят в селата, а останалите 30% са в градовете. Най-много са безработните на възраст между 40 и 49 години (70 991 души), следвани от хората над 55-годишна възраст (51 320 души). На противоположния полюс са младежите между 25 и 29 години (12 451 безработни).

 

Какво показват данните за България

Безработицата през месец юли в България е 5.3%, като това е леко увеличение с 0.1 пр. пункт спрямо предходния месец, но с 0.4 пр. пункта под равнището от юли 2018 г.

Общият брой на регистрираните безработни към края юли е 172 643 души, или увеличение с 2 984 човека. Според Агенцията по заетостта това се дължи от една страна на намаляващото търсене на кадри за сезонни дейности, а от друга – на ефекта от кампанията ѝ, с която активира безработни в трудоспособна възраст да започнат работа или обучение.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 15 350, като 76.4% от тях са в частния сектор. Най-голям дял са тези в преработващата промишленост (30.5%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (14.3%), административните и спомагателните дейности (10.3%), образованието (9.6%), хотелиерството и ресторантьорството (7.2%), и други.

Най-търсените групи професии в България и този месец са: преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; оператори на стационарни машини и съоръжения; бармани, сервитьори, готвачи, камериери; продавачи; квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия; работници по събиране на отпадъци; стопански и административни техници и приложни специалисти; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; водачи на МПС и подвижни съоръжения и други.

Още по темата

Copyright © 2019 VISA

Изберете