Комплексна услуга

Ние от Агенция „Виза“ разработихме услугата за работодатели, които търсят служители от съседната държава, но нямат необходимия ресурс да осъществят всички необходими за целта действия. Тя включва:

  • Изготвяне на обява за свободна работна позиция от името на компания от трансграничния регион – според спецификата и конкретните изисквания на клиента

  • Публикуване на обява в онлайн платформата на Агенция „Виза“ за търсене и предлагане на работа в съседната държава

  • Консултиране и съдействие за публикуване на обява чрез други комуникационни канали и/или свързване с други институции в подкрепа на трудовата мобилност

  • Подбор на потенциални кандидати за работа от налични обяви и вътрешни източници

  • Техническа подкрепа при избора на служител и изготвяне на договор, вкл. предоставяне на място за провеждане на интервю, устни и писмени преводи, консултации по изготвяне на документи за назначаване на работа и т.н.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете