Юридически консултации по конкретни казуси

Чрез тази услуга Агенция „Виза“ предоставя на работодателите компетентна консултантска помощ по конкретни юридически казуси, които биха могли да възникнат или вече са налице в следствие на (предстоящото) наемане на служители от съседната държава.

Предоставят се консултации по следните теми (неизчерпателен списък):

  • Действаща нормативна база, приложима при наемане на служители от съседната  държава;

  • Социално обществено осигуряване - нива на социални осигуровки и здравни осигуровки, срокове и начини на плащане;

  • Договаряне с бъдещ служител – консултации и изработване на необходимата документация;

  • Издаване на личен номер на чужденец;

  • Съставяне на трудово досие на наетия чуждестранен служител;

  • Условия за опазване на здравето на работното място;

  • Отпуски и болнични;

  • Освобождаване на чуждестранен служител на фирмата;

  • Командироване на чуждестранни служители в страната и в чужбина.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете