Новини назад

Румънското правителство в готовност за изплащане на обезщетения за безработица на 1 млн. работници

27.03.2020

Румънското правителство чрез Агенцията по труда (ANOFM) е готово да изплати обезщетения, предвидени в спешна наредба (OUG) 29/2020. От тях ще могат да се възползват около 1 милион работници, изпратени в „техническа безработица“ от компании, които са изправени пред проблеми поради избухването на коронавирус (COVID-19).

В Държавен вестник на Румъния е публикувана Извънредна Разпоредба № 32/2020, която дава яснота за това кои документи трябва да бъдат подадени за получаване на помощ „техническа безработица”.

Всички работодатели, които имат намалена дейност или са прекратили дейността си поради COVID-19, могат да получат помощ от държавата под формата на „техническа безработица” за до 75% от служителите. За целта се подава само Декларация за собствена отговорност. Съгласно новия нормативен акт, вече не е необходим Сертификат за Извънредна ситуация, нито е необходимо да се подава баланс, удостоверяващ намаляване на приходите с най-малко 25%.

Друг важен аспект на Извънредна разпоредба 32/2020 е, че включва и свободните професии – „други професионалисти”, така както те са дефинирани в чл. 3, ал. 2 от Гражданския кодекс. Тук влизат всички фрийлансъри, организирани в ЕТ, индивидуални предприятия, спортисти, титуляри на авторски права, управители на малки фирми без служители и т.н.

Така, съгласно Извънредна разпоредба 32/2020, за получаване на помощ за „техническа безработица” работодателите/свободните професионалисти трябва да изпратят до Националната агенция по труда, по електронна поща, следните документи:

  • Искане – с подпис и дата,
  • Декларация за собствена отговорност. В тази декларация се изисква от работодателя/свободния професионалист да заяви истинността на данните и му се представят правните последици от дадени неверни данни. Отговорността е на работодателя/лицето, подаващо искането.
  • За свободните професионалисти, освен Декларацията на собствена отговорност, трябва да бъде подадено и копие на документа за самоличност.
  • Списък на служителите, изпратени в „техническа безработица”.

Работодателите трябва да подадат документите в Националната агенция по труда:

  • За периода 16 – 31 март, след 1 април.
  • За 1 април – 16 април, след 1 май.

Изплащането на парите по сметките на работодателите се извършва от държавата в рамките на 15 дни. Работодателите са задължени да направят превод по личните сметки на служителите до 3 дни след получаване на парите. Обезщетението за „техническа безработица” също така ще бъде данъчно обложено.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете