Новини назад

Голяма част от българите трябва да имат връзки, за да си намерят работа

12.04.2023

Според проучване за България на социологическата агенция Тренд, проведено от 5 до 28 март сред 1004 души, 66% от българите смятат, че младите хора трябва да имат връзки, за да си намерят добра работа, а според 60% от анкетираните образователната система не подготвя достатъчно добре младите хора, за да си намерят лесно работа.

По отношение на това дали държавата трябва да намира работа на младите – 42% смятат, че тя е длъжна да го прави, а 51% смятат, че намирането на работа е лична отговорност на младите.

33% от анкетираните смятат, че младите хора имат достатъчно възможности за професионална реализация, а 55% са на обратното мнение.

Над 18% от младите българи от 15-30 години нито работят, нито имат подходящо образование и това създава голямо предизвикателство не само пред образователната система, пазара на труда, но и пред българската икономика като цяло.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете