Обяви за работа

Флориян ООД

Флориан ООД е основана като семейна фирма през 1999 г. в град Русе. През годините успяхме чрез нашите идеи да се наложим като лидер на пазара в областта на селското стопанство, като предлагаме продукти в две основни направления, за професионалисти и любители градинари. По настоящем фирмата ни притежава 7 собствени агроаптеки, както складови и производствени помещения с над 1500 м площ. Към този момент във фирмата работят над 30 служители, от които 7 са агроном-консултанти.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете