Обяви за работа

Флекспак

Флекспак е печатница специализирана в сферата на флексопечат. Като основна част от тяхната дейност, флексопечата е един от приоритетите им за развитие .За тази цел са оборудвани с последно поколение флексопечатни машини на лидерите в бранша COMEXI, Fischer & Krecke с възможност за флексопечат до 8 цвята. Това им дава възможност да гарантират високо качество и гъвкави срокове за изработка на нужната Ви опаковка.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете