Финансови консултации по конкретни казуси

Чрез тази услуга Агенция „Виза“ предоставя на работодателите компетентна консултантска помощ по конкретни казуси, които биха могли да възникнат или вече са налице в следствие на (предстоящото) наемане на служители от съседната държава.

Предоставят се консултации по следните теми (неизчерпателен списък):

  • Източници на финансиране – грантове, дългово и дялово;

  • Възможностите за публично финансиране;

  • Привличане на инвеститор;

  • Оценка на човешкия капитал – квалификация на служителите, идентифициране на нужди и нагласи; анализ на ефективността на фирмата от гледна точка на квалификацията на служителите

  • Анализ на финансовите нужди и идентификация на решения, бизнес планиране, контакти с финансови институции;

  • Срещи с инвеститори.

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете