Чуждоезиково обучение

Езиковата бариера е една от първите пречки пред трудовата мобилност в трансграничния регион Румъния - България. Затова Агенция „Виза“ въвежда чуждоезиковото обучение като услуга, която помага на търсещите работа да увеличат шансовете си за заетост в съседната държава, да се адаптират по-лесно в непознатата среда и да осъществят по-добри междукултурни взаимодействия на бъдещото си работно място.

Агенция Виза предоставя разнообразни курсове по български, румънски и английски език, които се различават по:

  • продължителност и ниво;

  • време на провеждане – дневни, вечерни, съботно-неделни, комбинация от другите форми;

  • специализация – общ езиков курс или специализиран според бранша;

  • място на провеждане;

  • форми – присъствени курсове с възможност за включване на преподаватели автентични носители на езика чрез видео-конферентна връзка.

Успешно завършилите курсисти получават удостоверение за част от професия по реда на Закона за професионалното образование и обучение и документ за  постигнатото ниво от Общата европейска езикова референтна рамка  с шестте нива на езикови компетенции от А1 (начинаещи) до С2 (компетентно професионално използване на езика).

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на обучение.Copyright © 2024 VISA

Изберете