Новини назад

Умерени очаквания за повишаване на заетостта сред български и румънски работодатели

21.12.2018

Приблизително 78% от анкетираните български работодатели и 70% от румънските работодатели изразяват умерени очаквания в намеренията си да наемат нови работници в своите фирми в началото на 2019 г. Това показва, че пазарът на труда и в двете държави е по-предпазлив в сравнение с предишни години. 11% от компаниите в България очакват увеличение на заетостта, а 7% – намаление. За Румъния тези показатели са съответно 20% и 9%.

Проучването, в което са анкетирани 620 фирми от България, 625 фирми от Румъния, обхваща общо 44 държави и 60 000 служители.

Секторите в България, където се очаква най-голямо увеличение на новонаетите, са „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ (където очакванията са за 25% увеличение) и строителство (19%). Най-малко ще се увеличат работниците в сектори „Минно дело“ и „Публичен и социален сектор“ – 2%. В Румъния сектор „Производство“ е с най-големи перспективи за началото на новата година (очаквано 26% увеличение на служителите), следван от „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ (23%). С най-ниски очаквания е сектор „Електричество, газ и водоснабдяване“ (-11%).

По отношение на различните региони в България, най-голям оптимизъм за наемане на служители изразяват представителите на Пловдив (12%), следвани от София и Варна (по 9%), Русе (8%) и Бургас (7%). Най-големи очаквания за увеличаване на заетостта в Румъния имат работодателите от Южния регион плюс Букурещ и Илфов – 20%, докато най-ниски очаквания имат представителите на Югоизточния регион – само 9%.

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете