Job ads

Уча.се ЕООД

Уча.се е Образователен сайт №1 на България с уроците за училище на интересен и разбираем език. В Уча.се има над 16 000 видео урока и теста по всички общообразователни предмети от 1. до 12. клас, както и такива по чужди езици, предприемачество, финансова грамотност и много други. Материалите следват напълно официалната училищна програма на Министерството на образованието и науката и са съобразени с държавните образователни стандарти. Сайтът Уча.се е създаден през 2012 г. с мисията да помага на всички български ученици да постигат своите успехи и да бъдат щастливи хора. До момента уроците са изгледани над 67 500 000 пъти от над 900 000 регистрирани ученици, учители, родители и студенти от цяла България и от чужбина. Това е възможно благодарение на страхотния екип, който се състои от над 200 специалисти – програмисти, дизайнери, аниматори, озвучители, маркетинг специалисти, учители, сценаристи и много други, ситуирани основно в офисите ни в София и Варна.

Ads of this company (0)

View all ads...

Project “VISA - Cross-border Labour Mobility Agency” is cofinanced by the European Union through
European Regional Development Fund under the Interreg V-A Romania-BulgariaProgramme.
Amount of EU contribution: 423 995, 54 Euro

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

The content of this website does not necessarily represent the official position of the European Union.
The initiators of the site are the sole responsibles for the information provided through the site.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Select