Новини назад

Почти половината служители в Румъния получават минимална заплата

09.07.2018

Според проучване на румънския местен инвеститорски съюз „PIAROM“ и румънската Инспекция по труда, обхващащо главните сектори на икономиката, около 46% от всички служители в Румъния получават минималната работна заплата за страната. Работниците с над 700 евро брутна месечна заплата са едва 16%.

Тревожна тенденция за румънския пазар на труда е намалението на дела на специалистите, и по-точно тези с висше образование. В замяна на това се увеличава делът на неквалифицираните работници. Най-ясно е изразена тази тенденция при хората под 30-годишна възраст, където съотношението на квалифициран/неквалифициран персонал е 1:2.

Новото поколение работници има по-ниска квалификация от тези преди тях, защото техническото и професионалното образование не е адаптирано към изикванията на пазара на труда.

Най-много служители в Румъния има в производството (1.23 млн.), следвано от търговията (890 000), транспорта и логистиката (381 000) и строителството (366 000).

Източник: https://www.romania-insider.com/half-employees-romania-minimum-wage/

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете