Новини назад

Отпада задължителният пазарен тест при наемане на работна сила извън ЕС

02.03.2021

Отпада задължителното проучване на пазара на труда в България, което работодателят трябва да извърши, преди да наеме за фирмата си гражданин от трета страна. Това реши парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за чужденците. С приетите текстове се правят изменения в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, с които отпада въпросното изискване към работодателите.

Според приетите разпоредби достъпът до пазара на труда на работници от трети държави, се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство. Условието е общият брой на хората от трети страни, които имат разрешително за продължително пребиваване и работят за български работодател в предходните 12 месеца, да не надвишава 20 на сто от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение. За малките и средни предприятия допустимият дял е 35 на сто.

С други разпоредби се прецизират условията, при които студентите от трети страни, които имат разрешение за пребиваване, издадено от друга държава членка, могат да влизат и да остават в България с цел обучение. Предвижда се правото на влизане и пребиваване в България да може да се упражни единствено чрез уведомяване от втората държава членка и да не се подчинява на разрешителен режим. Освен това се дава възможност студентите - граждани на трети държави, които завършват образованието си в България, да могат да продължат да работят в страната, без да е необходимо да напускат нейната територия.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете