Обяви за работа

Дунавлаб ООД

ЛИ "Дунавлаб" е акредитирана за изпитване на храни, води, фуражи и материали от животни съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025:2006 Новооткрита лаборатория служи за извършване на лабораторни анализи на различни групи хранителни продукти, контактни повърхности, води, храни за животни и материали от животни необходими на отделните производства и обекти за хранене.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете