Подготовка на документи за кандидатстване за работа

Агенция „Виза“ помага на вас, търсещите работа от трансграничния регион, да представите своите умения и знания по най-добрия начин и в съответствие с най-добрите международни стандарти.

Ние можем да направим това по следните начини (неизчерпателен списък):

 1. Устна консултация за съставяне на автобиография

 2.  Редакция на предварително съставена автобиография

 3. Съставяне на автобиография на клиента в момента на консултацията

 4. Устна консултация за съставяне на мотивационно писмо

 5. Редакция на предварително съставено мотивационно писмо

 6. Устна консултация относно списъка от документи, които да бъдат приложени към автобиографията

 7. Превод на автобиографията и мотивационното писмо на български, румънски или английски език

 8. Устна консултация относно набирането на препоръки

 9. Устна консултация относно явяването на интервю

 10. Устна консултация относно набирането на информация за потенциален работодател от достъпни източници

 11. Селекция на потенциални работодатели въз основа на личния профил и предпочитанията на кандидата и/или изпращане на автобиографията на клиента до потенциални работодатели

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и да ни изпратите формуляра за заявяване на услугата.Copyright © 2024 VISA

Изберете