Чуждоезиково обучение

Езиковата бариера е една от първите пречки пред наемането на служители от съседната държава, твърдят работодателите от региона. Затова Агенция „Виза“ въвежда чуждоезиковото обучение като услуга, която помага на компаниите да развият капацитета на своите служители, улеснява адаптирането на чужденците в новата среда и създава предпоставки за добри междукултурни взаимодействия на работното място.

Агенция Виза предоставя разнообразни курсове по български, румънски и английски език, които според нуждите и предпочитанията на работодателя се различават по:

  • продължителност и ниво;

  • време на провеждане – дневни, вечерни, съботно-неделни, комбинация от другите форми;

  • специализация – общ езиков курс или специализиран според бранша;

  • място на провеждане;

  • форми – присъствени курсове с възможност за включване на преподаватели автентични носители на езика чрез видео-конферентна връзка.

Всички детайли по организирането на чуждоезиков курс се уточняват на среща между фирмата заявител и Агенция „Виза“.

Успешно завършилите курсисти получават удостоверение за част от професия по реда на Закона за професионалното образование и обучение и документ за  постигнатото ниво от Общата европейска езикова референтна рамка  с шестте нива на езикови компетенции от А1 (начинаещи) до С2 (компетентно професионално използване на езика).

За да ползвате тази услуга, е необходимо да попълните и изпратите заявление за предоставяне на услуга.Copyright © 2024 VISA

Изберете