Новини назад

"Дни на кариерата 2019" в Русенския университет

05.04.2019

Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет и Русенската търговско-индустриална камара организират среща с работодатели в рамките на „Дните на кариерата 2019“. Събитието ще се проведе на 09 април 2019 (вторник) от 10:00 до 14:00 часа в Корпус 2 - Аула 2.101 на Университета.

Инициативата включва няколко събития, насочени към професионалната ориентация и успешната трудова реализация на завършващите бакалаври и магистри от факултета. Най-значимото от тях ще е срещата на завършващите студенти с работодатели, на която се представят специалностите на Факултет „Бизнес и мениджмънт”.

По време на събитието РТИК, като работодателска организация, ще представи различни инициативи, сред които и проект 16.4.2.050 „CBC LABORLAB - Развитие на интегриран и приобщаващ трансграничен трудов пазар“ ROBG – 142, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България.

Заключителната част от форума предвижда неформални срещи между студенти и работодатели. Те целят да подобрят уменията на студентите за ефективна комуникация с работодатели и да развият у тях индивидуален подход при идентифициране на опциите за професионална реализация, които предлага пазарът на труда.

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете