Новини назад

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

21.09.2023

От днес до 29 септември 2023 г. Агенция по заетостта, чрез своите дирекции „Бюро по труда”, стартира финансова подкрепа за работодатели и безработни лица. Възможностите за това са определени в Националния план за действие по заетостта, приет миналата седмица от правителството с Решение № 621 от 14 септември. Така ще бъдат подкрепени работодателите, които желаят да наемат безработни лица или да организират обучение на заети/безработни, както и самите безработни лица.

С обявените средства ще бъде подкрепена заетостта на близо 630 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда – 250 безработни с трайни увреждания, 106 безработни в предпенсионна възраст, 262 лица с регистрация в бюрото по труда повече от 6 месеца, безработните до 24 години или над 50 години, или с основно и по-ниско образование. Това е шанс за хората, останали извън пазара на труда, да намерят своето трайно работно място, като се включат в субсидирана заетост чрез конкретна програма или мярка, в чийто обхват и целева група попадат.

Агенцията по заетостта предоставя и финансова подкрепа, за да стимулира предприемачеството на безработните лица. Те могат да получат средства за стартиране на собствен бизнес въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се парични обезщетения при безработица или възстановяване на направени разходи до 5000 лв. за стартиране на бизнеса. И при двете мерки се предоставят и други, съпътстващи старта, услуги.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете