Новини назад

БРТПП ще участва онлайн в международна трудова борса

16.09.2019

Агенция по заетостта организира международна трудова борса на 17 септември 2019 г. в град София.

На събитието представители от 14 държави (Германия, Дания, Естония, Кипър, Финландия, Холандия, Чехия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швеция) ще презентират свободни работни места в държавите си, както и условията за работа там.

Над 30 щанда, близо 60 представители на EURES мрежата и работодатели от държавите от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария ще представят възможности за заетост в областта на хотелиерството и ресторантьорството, туризма, леката и тежката индустрия, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство, сезонна заетост, строителство и други.

Освен презентации на място за конкретните възможности за работа в различните страни, ще бъдат представени възможности за дуално обучение, за повишаване на квалификацията и чуждоезиково обучение по време на работа и др.

Паралелно със събитието на място, Българо-румънска палата заедно с други работодатели и търсещи работа лица получи възможност за онлайн достъп до платформата за трудови борси „Европейски ден на труда” (European Job Day), създадена с цел да улеснява трудовата мобилност в рамките на Европа чрез организиране на онлайн на събития за набиране на персонал. На 17 септември чрез двустранна чат-система с възможност за аудио и видео връзка всички регистрирани работодатели от Европейските държави, които не присъстват на място, ще могат да осъществят онлайн комуникация с широк кръг търсещи работа лица в реално време в деня на трудовата борса.

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете