Новини назад

Българският бизнес притеснен за 2019 от липсата на квалифицирани работници

23.11.2018

Според проучване на БТПП, извършено сред 504 фирми от България през септември тази година, 54% от анкетираните очакват подобрение на бизнес климата през 2019-та, което е с 9% по-малко от 2018 г.  Анкетата е част от мащабно бизнес проучване в Европа (European Economic survey – EES 2019), в което участват над 45 хиляди фирми от 26 държави.

Българските компании са изправени пред сериозни предизвикателства като липсата на човешки ресурси и цените на енергията и суровините. Основното им притеснение е, че ще бъдат неспособни да се справят с нарастващото търсене на своите продукти и услуги, защото става все по-трудно да се намерят работници с необходимия профил.

Недостигът на квалифицирани служители е проблем не само за българския бизнес, но и за европейските компании, сочи проучването, като го класира на второ място като пречка пред европейските работодатели. От тук може да се направи извод, че липсата на квалифициран труд потиска икономическия растеж и вече съществува криза на умения, която е заплаха за конкурентоспособността на Европа.

В сферата на заетостта прогнозите са за стабилизиране или дори за възможен слаб ръст – преобладаващата част от около 63% от работодателите очакват да запазят броя на служителите си. Пред тях обаче остават като топ предизвикателство разходите за персонала, поради тенденцията на ръст на заплатите и тежестта, произтичаща от високите данъци и осигуровки.

Още по темата

Copyright © 2024 VISA

Изберете