Обяви за работа

Balkan Eco Grill Express SRL

Balkan Eco Grill е международна компания, с доказан опит в сферата на производството и търговията с месо и месни продукти без консерванти. Предлага продукти за консумация на място или за вкъщи, направени от екологично чисто месо, опаковани в антибактериална опаковка и приготвени на грил.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете