Русе

Назад към Инфо Карта...

ЦПО към "Алтернативи за гражданско развитие" ООД

Център за професионално обучение

Адрес: България, Русе, ул. "Сяр" 29

Телефон: +359 893 366 883

Е-поща: alternativi2015@abv.bg

Website:

Copyright © 2019 VISA

Изберете