Обяви за работа

Аксес Консултанси ООД

Помагаме на работодателите в цяла Европа да намерят подходящия персонал за техните нужди. Ние предлагаме надеждни международни услуги за подбор на персонал в България и Европа. Ние сме Аксес Консултанси, компания, базирана в гр. Русе. Целта ни е клиентите ни да разширят екипите си със специалистите с точните знания, умения и опит, нужни за бизнеса им. Помагаме на търсещите работа да напреднат в кариерата си с най-добрите решения за това. С нас имате достъп до своя успех! Регистрационен номер на фирмата в Агенцията по заетостта в България: 2566 - за подбор на персонал в България, и 2567 - за подбор на персонал за други държави.

Обяви на тази фирма (0)

Разгледай всички обяви...

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете