За проекта

Ние, двете партньорски организации – БРТПП и ADDS, се обединихме в изпълнението на проект „Агенция за трансгранична трудова мобилност Виза“, чрез който се насочваме към основните предизвикателства пред трансграничната заетост:

  • липса на информация за основните фактори, които възпрепятстват или насърчават трудовата мобилност;
  • липса на специфични услуги;
  • липса на специализирани институции;
  • трудна достъпност на региона.

Постигаме своите цели, като изследваме икономическите процеси и факторите за трансгранична заетост, изграждаме капацитета на експерти, чрез които предоставяме широка гама специализирани информационни, консултантски и обучителни услуги както за работодатели, така и за търсещи работа, организираме обмени, привличаме множество институции от региона за работа в мрежа.Copyright © 2024 VISA

Изберете