За програмата

Проектът, който направи възможно създаването на Агенция „Виза“, разполага с общ бюджет 498 818 евро, основната част от който е осигурена от европейската програма Интеррег V-A Румъния – България (85%), също така се подкрепя от държавните бюджети на България и Румъния (13%) и се дофинансира от самите партньори.

Програма Интеррег V-A Румъния – България се изпълнява в периода 2014 – 2020 г., като финансира проекти в следните приоритетни области

- Добре свързан регион

- Зелен регион

- Безопасен регион

- Квалифициран и приобщават регион

- Ефикасен регионCopyright © 2020 VISA

Изберете