Новини назад

БРТПП лицензира център за професионално обучение

29.11.2018

Българо-румънската търговско-промишлена палата получи от Националната агенция за професионално образование и обучение лицензия за своя център за професионално обучение, който ще предлага курсове по 17 специалности: Търговия на едро и дребно, Електронна търговия, Организация на туризма и свободното време, Селски туризъм, Корабоводене речно, Екскурзоводско обслужване, Туристическа анимация, Индустрия, Търговия, Земеделско стопанство, Икономика и мениджмънт, Горско стопанство, Бизнес услуги, Организация и управление на хотел, Организация на хотелиерството, Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения, Кетъринг.

Като организация в подкрепа на българския и румънския бизнес БРТПП ще ориентира обученията предимно към работодателите, които предоставят възможности за професионално израстване на своите служители. Но това не изключва индивидуалните участници, за които БРТПП също предвижда образователни форми.

В бъдеще курсовете на ЦПО към БРТПП ще бъдат оповестявани чрез сайта на Палатата brcci.eu и сайта на Агенция „Виза“ jobsvisa.eu.

Новият лицензиран център за професионално обучение се създава в рамките на проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“.

Още по темата

Copyright © 2020 VISA

Изберете