На работа в съседната държава

Хроничен недостиг на кадри. Разминаване между предлагане и търсене на умения. Липса на информация за съседния пазар на труда. Езикова бариера, затруднена достъпност. Много въпроси – трудни отговори.

Агенцията за трансгранична трудова мобилност „Виза“ има решения за вас!

22

работни места
България - 14 / Румъния - 8

виж още     

52

работника
търсещи работа

виж още     

33

работодатели
търсещи служители

виж още     

Наемането на работници от трети страни в България – все още неразработена ниша

22.08.2019

Повечето български компании нямат голям опит в наемането на чужденци, но тези, които са го правили са доволни от служителите си, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата по проект ERIAS – План за действие за интеграция на бежанци.

още +

Агенцията по заетостта проучва потребностите на бизнеса от кадри

06.08.2019

От 1 август до 20 септември Агенцията по заетостта провежда проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То четвърто поред изследване на Агенцията, в което над 2500 работодатели в страната споделят своите потребности от кадри и очакванията…

още +

Сериозен недостиг на кадри на пазара на труда в Румъния

24.07.2019

За настоящата 2019 г. румънското правителство е определило квота от 20 000 работници от страни извън ЕС, на които може да им бъде издадено разрешително за работа в Румъния. Според работодатели обаче тази квота е крайно недостатъчна.

още +

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2019 VISA

Изберете