На работа в съседната държава

Хроничен недостиг на кадри. Разминаване между предлагане и търсене на умения. Липса на информация за съседния пазар на труда. Езикова бариера, затруднена достъпност. Много въпроси – трудни отговори.

Агенцията за трансгранична трудова мобилност „Виза“ има решения за вас!

19

работни места
България - 11 / Румъния - 7

виж още     

52

работника
търсещи работа

виж още     

33

работодатели
търсещи служители

виж още     

Клуж с по-големи заплати от Букурещ

15.10.2019

Вторият по големина град в Румъния изпреварва столицата в нивата на заплащане.

още +

Увеличение на търговията между България и Румъния през първата половина на 2019 г.

30.09.2019

През първото полугодие на настоящата година, България е изнесла стоки на стойност 33.1 млрд. лева, което е увеличение с 4.2% спрямо същия период миналата година. От своя страна вносът е 36.1 млрд. лева, увеличение с 0.4%.

още +

Румънското правителство увеличава квотата за чуждестранни работници

17.09.2019

Румънското правителство увеличава с 10 хиляди души квотата за новоприети чуждестранни работници.

още +

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2019 VISA

Изберете