На работа в съседната държава

Хроничен недостиг на кадри. Разминаване между предлагане и търсене на умения. Липса на информация за съседния пазар на труда. Езикова бариера, затруднена достъпност. Много въпроси – трудни отговори.

Агенцията за трансгранична трудова мобилност „Виза“ има решения за вас!

0

работни места
България - 0 / Румъния - 0

виж още     

162

работника
търсещи работа

виж още     

76

работодатели
търсещи служители

виж още     

Бюрата по труда предлагат преференции за работодатели и безработни

21.09.2023

Предлага се финансова подкрепа за работодателите, които желаят да наемат безработни лица, както и за самите безработни лица.

още +

Румъния търси близо половин милион работници от трети страни

29.06.2023

Стратегията на правителството е през 2023 г. да издаде 100 хиляди работни визи за страни извън Европейския съюз.

още +

Голяма част от българите трябва да имат връзки, за да си намерят работа

12.04.2023

Данните са събрани от агенция за социологическо проучване.

още +

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2024 VISA

Изберете