На работа в съседната държава

Хроничен недостиг на кадри. Разминаване между предлагане и търсене на умения. Липса на информация за съседния пазар на труда. Езикова бариера, затруднена достъпност. Много въпроси – трудни отговори.

Агенцията за трансгранична трудова мобилност „Виза“ има решения за вас!

0

работни места
България - 0 / Румъния - 0

виж още     

113

работника
търсещи работа

виж още     

56

работодатели
търсещи служители

виж още     

Кариерен форум 6.0

28.05.2021

На 7 юли, онлайн

още +

Бизнесът отново търси работници

14.05.2021

Кадри са необходими във всички сектори на икономиката

още +

Отпада задължителният пазарен тест при наемане на работна сила извън ЕС

02.03.2021

Работници от трети държави могат да бъдат наемани на длъжности, за които не се изисква българско гражданство.

още +

Проект „ВИЗА - Агенция за трансгранична трудова мобилност“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.
Стойност на финансирането от ЕС: 423 995, 54 евро

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
www.interregrobg.eu

Copyright © 2020 VISA

Изберете